۱۳۹۹-۰۵-۲۲

متابولیسم چربی در شکمبه

چربی و روغن جیره یا به صورت تری­گلیسرید (سه اسید چرب متصل شده به یک مولکول گلیسرول) و یا به‌صورت اسیدهای چرب آزاد مصرف می ‏شوند. میکروب‏ های شکمبه تری­ گلیسریدها را به اسید چرب و گلیسرول (به‌عنوان منبع ناچیزی از انرژی توسط میکروب‏ ها استفاده می‏ شود) تجزیه می‏ کنند