۱۳۹۵-۱۱-۱۵

حرکات شکمبه

شکمبه یک گاو سالم در هر دقیقه بیشتر از دو بار منقبض می ‏شود. این حرکات باعث تماس باکتری­ ها و مواد خوراکی می‏ شوند و چنانچه مواد، متراکم و کوچک‌شده باشند باعث حرکت مواد به خارج از شکمبه شده و ذرات بزرگ برای این‌که نشخوار روی آن‌ها صورت گیرد به سطح بالا می­ آیند. گاو در هر روز، از 8 تا بیش از 10 ساعت را صرف نشخوار کردن می‏ کند